Gabinety Psychologiczne i Psychoterapeutyczne

rejestracja telefoniczna 600494975 lub 694999705

Sekretariat Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka – czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00

mgr IWONA PALICKA Specjalista Psychologii Klinicznej-Neuropsycholog, terapeuta integracji sensorycznej i neurorozwoju, praktyk Somatic Experiencing®

 • ocena i stymulacja rozwoju psychomotorycznego
 • diagnoza i terapia dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego
 • diagnoza i terapia procesów integracji sensorycznej
 • diagnoza i terapia opóźnienia neurorozwojowego – integracja odruchów niemowlęcych wg met.Sally Goddard-Blythe (certyfikat INPP-Chester)
 • diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego (certyfikat Providera Johansen IAS)
 • diagnoza niepowodzeń szkolnych ocena ryzyka dysleksji
 • diagnoza zaburzeń z grupy FASD (ukończony kurs pod kierownictwem prof. Susan Astley, FAS DPN University of Washington)
 • psychoedukacja i poradnictwo dla rodziców i instytucji

szczegółowe informacje na stronie http://iwona-palicka.centrumdziecka.org.pl

mgr PAWEŁ GÓRNY psycholog, trener, psychoterapeuta dziecięcy w nurcie psychodynamicznym (ukończone szkolenie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym)

 • terapia indywidualna dzieci i młodzieży
 • diagnoza psychologiczna
 • współprowadzenie terapii grupowej
mgr NATALIA NOWACZYK psycholog, kognitywista, chemik; doktorantka UAM 

 • diagnoza psychologiczna/neuropsychologiczna
 • współprowadzenie terapii grupowej
mgr MAGDALENA CHOROŚ psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej 

 • diagnoza psychologiczna/neuropsychologiczna
 • konsultacje
WSPÓŁPRACA Z OŚRODKAMI ZEWNĘTRZNYMI

* mgr MONIKA STACHOWIAK-ANDRYSIAK Specjalista Psychologii Klinicznej w zakresie Psychosomatyki, certyfikowany psychoterapeuta PTP: psychoterapia indywidualna młodzieży i dorosłych psychoterapia par i rodzin
rejestracja telefoniczna 600166168

* mgr KATARZYNA MAŁKOWICZ psycholog, psychoterapeuta systemowy, praktyk Somatic Experiencing®: psychoterapia indywidualna młodzieży i dorosłych psychoterapia par i rodzin
rejestracja telefoniczna 601161525

* mgr AGATA KACZMAREK Specjalista Psychologii Klinicznej-Neuropsycholog, psychoterapeuta systemowy: psychoterapia indywidualna młodzieży i dorosłych psychoterapia par i rodzin, psychologia sportu
rejestracja telefoniczna 606224868

* POLA MARKOWICZ mgr psychologii, mgr resocjalizacji, psychoterapeuta Ośrodek Pracy Terapeutycznej z Rodziną