KADRA

Szanowni Państwo! W naszym ośrodku odbywają staże/praktyki studenci psychologii, pedagogiki, logopedii, fizjoterapii i integracji sensorycznej.

Uczą się i nabywają doświadczenia pod czujnym okiem wykwalifikowanej Kadry specjalistów.

Przed rozpoczęciem praktyk Stażyści podpisują klauzulę poufności oraz umowę o odbycie praktyki.

Staże są dla Praktykantów odpłatne – cennik do wglądu w Sekretariacie Centrum

 

DYREKTOR CENTRUM:

mgr IWONA PALICKA

Specjalista Psychologii Klinicznej-Neuropsycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej i neurorozwoju, Praktyk metody Somatic Experiencing®

 

 

więcej informacji na stronie http://iwona-palicka.centrumdziecka.org.pl/

 

ASYSTENTKA DYREKTORA:

mgr inż. JOWITA WIŚNIEWSKA

asystentka Dyrektora, obsługuje sekretariat, koordynuje pracę Centrum

 

TERAPEUCI-KOORDYNATORZY:

mgr DAGMARA NOWAK

pedagog specjalny, terapeuta behawioralny (Kurs III-stopniowy terapii behawioralnej dzieci z autyzmem), terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta Bilateralnej Integracji, terapeuta Metody Ruchu Rozwijającego, certyfikowany terapeuta metody Instrumental Enrichment; główny terapeuta Centrum, prowadzi terapię pedagogiczną oraz Integracji Sensorycznej, koordynuje pracę innych pedagogów

mgr MAGDALENA LESZCZUK-RUGAŁA

neurologopeda, pedagog specjalny; główny logopeda Centrum; prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną, koordynuje pracę pozostałych logopedów 

 

TERAPEUCI:

mgr SYLWIA BŁASZCZYK

logopeda dyplomowany, pedagog; w Centrum prowadzi terapię logopedyczną

mgr MAGDALENA CHOROŚ

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej; w Centrum prowadzi badania psychologiczne dzieci, młodzieży i dorosłych oraz konsultacje

mgr TERESA DZIKOWSKA

neurologopeda, certyfikowany terapeuta mowy, pedagog specjalny; w Centrum prowadzi terapię logopedyczną

mgr KATARZYNA GŁOWACKA

pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej; w Centrum prowadzi terapię Integracji Sensorycznej

mgr PAWEŁ GÓRNY

psycholog, trener, psychoterapeuta dziecięcy w nurcie psychodynamicznym (ukończone szkolenie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym); w Centrum prowadzi psychoterapię indywidualną, diagnozy psychologiczne oraz zajęcia grupowe

mgr IZABELA GRZEBNA

pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej; w Centrum prowadzi terapię Integracji Sensorycznej

mgr KAROLINA GRZEMSKA

pedagog, terapeuta pedagogiczny, certyfikowany terapeuta metody Instrumental Enrichment R.Feuersteina; w Centrum prowadzi terapię pedagogiczną

mgr LUCYNA GUT

pedagog specjalny,instruktor Metody Dobrego Startu, certyfikowany terapeuta dysleksji; w Centrum prowadzi terapię pedagogiczną

mgr SYLWIA JAKUS

neurologopeda, pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta metody Castillo-Moralesa; w Centrum prowadzi terapię logopedyczną, stymulację wg metody Castillo-Moralesa oraz treningi karmienia niemowląt i małych dzieci

mgr PATRYK KANARKOWSKI

absolwent AWF, instruktor, terapeuta Integracji Sensorycznej’ w Centrum prowadzi terapię Integracji Sensorycznej

mgr KATARZYNA KAPUŚCIŃSKA

pedagog, terapeuta pedagogiczny, fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta metody Instrumental Enrichment R.Feuersteina, terapeuta Integracji Sensorycznej w wersji ASI; w Centrum prowadzi terapię pedagogiczną oraz terapię Integracji Sensorycznej i Integracji Bilateralnej

mgr SYLWIA KOT

logopeda dyplomowany, pedagog, w trakcie studiów w zakresie neurologopedii; w Centrum prowadzi terapię logopedyczną

mgr JUSTYNA KRUSZEWSKA

pedagog, terapeuta pedagogiczny, certyfikowany terapeuta metody Instrumental Enrichment R.Feuersteina; w Centrum prowadzi terapię pedagogiczną

mgr IWONA KSIĄG

fizjoterapeuta, terapeuta NDT-Bobath, terapeuta Integracji Sensorycznej; w Centrum prowadzi terapię Integracji Sensorycznej

mgr EWA MARCINKIEWICZ-KOWALCZYK

fizjoterapeuta, terapeuta NDT-Bobath, PNF, terapeuta Integracji Sensorycznej; w Centrum prowadzi terapię Integracji Sensorycznej oraz rehabilitację

mgr KATARZYNA MODRZEJEWSKA

pedagog specjalny, terapeuta behawioralny (Kurs III-stopniowy terapii behawioralnej dzieci z autyzmem); w Centrum prowadzi terapię pedagogiczną

mgr MAGDALENA NAWROCKA

 pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta VIT; w Centrum prowadzi terapię Integracji Sensorycznej oraz VIT – Wideotrening Komunikacji

mgr NATALIA NOWACZYK

psycholog, kognitywista, chemik; doktorantka UAM; w Centrum prowadzi terapię grupową oraz diagnozy neuropsychologiczne

mgr JOANNA OGÓRKIEWICZ

fizjoterapeuta, terapeuta PNF, terapeuta Integracji Sensorycznej; w Centrum prowadzi terapię Integracji Sensorycznej, terapię Integracji Bilateralnej oraz rehabilitację

mgr MAGDALENA PAWLAK

fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta Vojty, terapeuta PNF, terapeuta Integracji Sensorycznej; w Centrum prowadzi terapię Integracji Sensorycznej oraz rehabilitację niemowląt met. Vojty

mgr MAGDALENA PIETRZAK

psycholog, certyfikowany terapeuta VIPP-SD (Video-Feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline – Wspieranie Pozytywnego Rodzicielstwa i Łagodnej Dyscypliny); w Centrum prowadzi konsultacje i wspomaganie rodzin z dziećmi do 5. roku życia metodą VIPP-SD oraz ocenę stylu przywiązania dzieci z FASD

mgr ALEKSANDRA PŁONOWSKA

pedagog, terapeuta, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dyplomowany terapeuta behawioralny (studia podyplomowe Stosowanej Analizy Zachowania); w Centrum prowadzi terapię pedagogiczną dzieci młodszych

mgr IWONA SIECZKAREK

fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej; w Centrum prowadzi terapię Integracji Sensorycznej

mgr ELŻBIETA SZTURMOWSKA

fizjoterapeuta, pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej; w Centrum prowadzi terapię Integracji Sensorycznej

mgr EWA TULISZKIEWICZ

fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej; w Centrum prowadzi terapię Integracji Sensorycznej

mgr BEATA WĄSIEWSKA

pedagog, terapeuta, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta wg metody Stymulacyjnej Delacato, terapeuta Bilateralnej Integracji, terapeuta ESDMwczesnej interwencji terapeutycznej dla małych dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; w Centrum prowadzi terapię pedagogiczną małych dzieci z ryzyka całościowych zaburzeń rozwoju