Szkolenie „Trauma rozwojowa, relacyjna i złożona u dzieci. Budowanie bezpieczeństwa w ciele”
prowadzenie: dr n.med. Małgorzata Klecka

Odbiorcy: specjaliści pracujący z dziećmi, rodzice adopcyjni, zastępczy i rodzice dzieci niepełnosprawnych

Data: 14.09.2018r., godz. 15.00-20.00

• Mechanizmy związane z bardzo wczesnymi traumami; trauma rozwojowa, podstawy neurorozwoju.
• Neurofizjologia traumy. Autonomiczny układ nerwowy i okno tolerancji.
• Zaburzenia neurocepcji (wrodzonego mechanizmu oceniającego, czy otoczenie jest bezpieczne, czy nie).
• Kiedy trauma niszczy więź: trauma relacyjna – dezorganizacja przywiązania, utrata głównego opiekuna – przypadek Genie.
• Reakcje dysocjacji, zamarcia, gwałtowne reakcje walki i ucieczki.
• Inne powody traumy wczesnodziecięcej, nagła zmiana środowiska wychowawczych bez możliwości adaptacji, wykorzystanie seksualne („child of rage”), długotrwałe inwazyjne leczenie itd.
• Trauma w ciele. Objawy psychosomatyczne.
• Możliwości pomocy terapeutycznej dzieciom z wykorzystaniem technik SE (Somatic Experiencing) – skutecznej metody pracy z ciałem przywracającej wewnętrzną równowagę, pozwalającej na dokończenie przez układ nerwowy uporczywych reakcji motorycznych i emocjonalnych.
• Być rodzicem dziecka z traumą – praca na zasobach rodzicielskich.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

Zgłoszenie na adres email gpcentrumdziecka@gmail.com

Koszt: 250 zł
Wpłata najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia
konto mBank 22 1140 2004 0000 3902 34448138

ORGANIZATOR: Gabinet Psychologiczny dla Dzieci i Młodzieży
CENTRUM STYMULACJI ROZWOJU DZIECKA
„Uczenie przez zmysły”- Iwona Palicka
61-160 Poznań, Wiórek ul. Podleśna 10
Regon: 634546521 NIP: 777-156-69-21

prowadząca:
dr n.med. Małgorzata Klecka – założycielka i Prezes Fundacji FASTRYGA a także Wiceprzewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski w Lędzinach (funkcje pełnione społecznie). Na co dzień kieruje Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Lędzinach i jest Dyrektorem Ośrodka FASTRYGA w Lędzinach; absolwentka Studiów Doktoranckich (Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, specjalność: psychiatria dziecięca), terapeutka rodzinna, terapeutka neurorozwoju,), specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych ukończyła pierwsze w Polsce 3-letniego szkolenia z terapii traumy (Somatic Experiencing SE®); autorka i współautorka książek i publikacji z zakresu traum rozwojowych i relacyjnych oraz tematyki FAS i przywiązania.
Konsultuje rodziny adopcyjne, zastępcze i biologiczne przeżywające trudności w relacjach z dziećmi oraz prowadzi grupy i warsztaty dla rodziców. Terapeutka holistyczna – w pracy terapeutycznej łączy podejście psychodynamiczne, neurorozwojowe oraz terapię somatyczną.