Zajęcia Grupowe

GRUPA PSYCHOEDUKACYJNA DLA DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM

program autorski w oparciu o Trening Umiejętności Społecznych

soboty, godz.11.00.-12.30
prowadzenie:
mgr PAWEŁ GÓRNY psycholog, trener, psychoterapeuta
mgr NATALIA NOWACZYK psycholog, kognitywista